Úvod do vďačnosti
Odmeraj si svoju vďačnosť
Ako nám vďačnosť prospieva
Prekážky ku vďačnosti - čo nám bráni byť vďačnejšími?
Cvičenia na rozvoj vďačnosti
Kontrafaktuálne myslenie alebo ako si odmyslieť to dobré pomáha byť viac vďační
Odmeraj si vďačnosť ešte raz (najlepšie po 4-5 týždňoch a po urobení aspoň 5-tich cvičení)
Ako vychovávať deti ku vďačnosti
Odkazy na zdroje o vďačnosti

Úvod do Kurzu vďačnosti

Pár slov ku kurzu vďačnosti – aby ste vedeli do čoho idete. 🙂
Čaká vás toho veľa, ale to je pre to, aby ste si mohli vyberať podľa seba.
Scroll to Top