Čo je vďačnosť? Uvedomenie si dobra

Pokračovanie úvodnej lekcie Kurzu vďačnosti – Čo je to vďačnosť? Uvedomenie si dobra 2
Dozviete sa:
* v akých formách máme vďačnosť k dispozícii,
* aký je rozdiel medzi spontánnou reakciou vďačnosti a jej vyvolaním,
* o vnútornom a vonkajšom rozmere vďačnosti.
Povieme si:
* o historickom a mytologickom kontexte vďačnosti
* a o extrémnych a všedných situáciách, kedy vďačnosť prežívame.
Je vďačnosť spirituálna alebo evolúciou vytvorená cnosť?
Scroll to Top