Čo je vďačnosť? Definícia vďačnosti

V tejto lekcii sa dozviete:
* Kedy sa objavuje vďačnosť? Kedy ju prežívame?
* Krátku aj rozšírenú definíciu vďačnosti.
Scroll to Top